Bangor University

Y Gronfa Flynyddol/The Annual Fund

Annual Fund donors include alumni, staff members and friends of Bangor University, who all place importance on the value of higher education./Mae’r rhai sy’n rhoi i’r Gronfa Flynyddol yn cynnwys alumni, aelodau staff a ffrindiau Prifysgol Bangor, sydd i gyd yn rhoi pwys ar werth addysg uwch.

history Campaign has now closed

It ran from to

Donations

0

    Category

  • Community Support & DevelopmentCommunity Support & Development
  • Education/Training/EmploymentEducation/Training/Employment
  • Sports/RecreationSports/Recreation

    Helping

Location

Situation

By pooling their support with that of other individuals, donors to the Annual Fund help the University to achieve its aims. /Drwy gydgyfrannu eu cefnogaeth ag unigolion eraill, mae’r rhai sy’n cyfrannu at y Gronfa Flynyddol yn helpu’r Brifysgol i gyflawni ei hamcanion.

Solution

Your support for the Annual Fund helps the University to provide its students with the best educational experience available, supported by outstanding facilities and services./Mae eich cefnogaeth i’r Gronfa Flynyddol yn helpu’r Brifysgol i roi’r profiad addysgol gorau i’w myfyrwyr, wedi’i gefnogi gan gyfleusterau a gwasanaethau rhagorol.